Poli Spesialis

POLI KULIT & KELAMIN

Poli Kulit & Kelamin

Poli Syaraf

Poli THT

Poli Gigi

Poli Penyakit Dalam

Poli Kandungan

Poli Jantung

dr. Rizky Haris S, SpDV.FINSDV

SeninĀ 

Selasa

Rabu

Sabtu

: 18.00 – Selesai

: 15.00 – Selesai

: 09.00 – Selesai

: 09.00 – Selesai

Poli Orthopedi

Poli Bedah Umum

Poli Mata

Poli Rehab Medik

Poli KIA

Poli Anak

Poli Geriatri

Shopping Basket