Poli Spesialis

POLI KANDUNGAN

Poli Kandungan

Poli Syaraf

Poli THT

Poli Gigi

Poli Penyakit Dalam

Poli Jantung

dr. Cahyanti Nugraheni, Sp.OG

SeninĀ 

Selasa

rabu

Kamis

Sabtu

: 14.00 – Selesai

: 14.00 – Selesai

: 09.00 – Selesai

: 14.00 – Selesai

: 10.00 – Selesai

Poli Orthopedi

Poli Bedah Umum

Poli Mata

Poli Kulis & Kelamin

Poli Rehab Medik

Poli KIA

dr. Andika Wisudiawan, Sp.OG

Rabu

Jum’at

Minggu

: 15.00 – Selesai

: 15.00 – Selesai

: 09.00 – Selesai

Poli Anak

Poli Geriatri

Shopping Basket